ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА WWW.SHAFRAN.EU

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между собственика на сайта – фирма ЕТ“Фиоре-Цветанка Коларска“ с ЕИК:201939687, седалище и адрес на управление- гр.Враца, ул.“Найден Геров“ 6, Управител-Цветанка Коларска, наричан по-долу СОБСТВЕНИКА и посетителите на уеб сайта www.shafran.eu, наричан по-долу УЕБ САЙТА.

(2) При отваряне на уеб сайта УЕБ САЙТА посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 2. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.shafran.eu посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) СОБСТВЕНИКА  ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, след като това е поискано от самите тях. СОБСТВЕНИКА гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) СОБСТВЕНИКА  използва услугите на Google – Google Analytics, Google Search Console, както и услугите на Facebook Pixel, с които отчита посещенията на уеб сайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google и Facebook ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(5) СОБСТВЕНИКА  не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни.

(6) СОБСТВЕНИКА  не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В УЕБ САЙТА посетителите се съгласяват СОБСТВЕНИКА  да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Посетителите на УЕБ САЙТА в качеството си на физически лица се съгласяват СОБСТВЕНИКА   да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уеб сайта по-лесен и по-полезен за тях.

(9) Посетителите на УЕБ САЙТА могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

III. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 3. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СОБСТВЕНИКА  по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на УЕБ САЙТА от момента на публикуването им.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 4. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 5. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.shafran.eu, считано от 01.01.2018г.

ОБАДИ СЕ СЕГА